Årsmöte

 

Avtackning av avgående OrdförandeAvgående ordföranden Ulf Wallenberg avtackas efter 10 år som ordförande av kassören Lisa Fahlman

Överlämnande

Överlämnande av klubban till nya ordföranden Mats Frankenberg

Sekretariatet

Mats önskar sekreteraren Ingrid Åberg lycka till med det fortsatta arbetet.

Tack till mötesordförande

Mats Frankenberg tackar mötesordföranden Krister Karlsson

Nya styrelsen

Nya styrelsen 2013/2014

 

Webbplats från Tessicon