”Lilla Fransyskan” av Marc Camoletti 2008

En glad kväll när frun är ute ur huset!
Värt att notera är att då hade Gycklarna besök av ett gäng från Närke som beställt en hel föreställning med supé och teater. Det anmärkningsvärda var att besökarna anlände med ett Reginatåg. Tåget angjorde en provisorisk perrong på TGOJ-banan några hundra meter nedanför Föreningsgården. Gycklarna mötte upp med tända lyktor som guidade besökarna rätt. Så visst fungerar det med persontrafik på TGOJ-banan!

Webbplats från Tessicon